مهندسی کامپیوتردانلود کتاب های تخصصی پیام نور رشته کامپیوتر و IT  

 

آشنایی با کامپیوتر:

نمویسنده: هدایتی آذری

لینک(به صورت zip) لینک(به صورت ppt)

آمار و احتمالات مهندسی:

نویسنده:دکتر نصیری

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

اصول کامپیوتر:

نویسنده:تنها

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

اصول کامپیوتر ۲

نویسنده:فرزانفر

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

اصول کامپیوتر ۲

نویسنده:یوسف خانی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

اصول طراحی پایگاه داده ها:

نویسنده:دکتر فراهی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

اصول طراحی کامپایلر:

نویسنده:نورانی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

اصول مهندسی اینترنت:

نویسنده:دکتر کریم زادگان

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

برنامه سازی پیشرفته:

نویسنده:دکتر سعید آیت

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

برنامه سازی پیشرفته

نویسنده:ناصرآیت

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

برنامه سازی پیشرفته

نویسنده:دکتر فراهی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

برنامه سازی پیشرفته

نویسنده:نیک مهر

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

برنامه سازی ساخت یافته پاسکال

نویسنده:نیک مهر

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

ذخیره و بازیابی اطلاعات

نویسنده:پور امینی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختار فایل ها)

نویسنده:دکتر فراهی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

ریز پردازنده ها

نویسنده:عسکرزاده

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم

نویسنده:نیک مهر

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

زبان های ماشین و  برنامه نویسی سیستم

نویسنده:عسکر زاده

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

ساختمان داده ها و الگوریتم

نویسنده:آیت

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

ساختمان داده ها و الگوریتم

نویسنده:نورانی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

سیستم های عامل

نویسنده:آیت

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

سیستم های اطلاعات و مدیریت MIS

نویسنده:یوسف خانی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

سیتم های اطلاعات و مدیریت MIS

نویسنده:عسکر زاده

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

شبکه های کامپیوتری

نویسنده:پور محقق

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

شبکه های کامپیوتری

نویسنده:دکتر کریم زادگان

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

شیوه ارائه مطالب

نویسنده:دکترفراهی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

طراحی الگوریتم

نویسنده:پور امینی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

فیزیک پایه ۱(مکانیک)

نویسنده:جنوبی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

کاربرد فناوری جدید در آموزش

نویسنده:دکتر کریم زادگان

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

مبانی فناوری اطلاعات

نویسنده:دکتر کریم زادگان

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

مبانی کامپیوتر

نویسنده:تنها

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

مدارهای الکتریکی

نویسنده:عسگری

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

مدار های منطقی

نویسنده:پور محقق

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

مداره ای منطقی(سیستم های دودویی)

نویسنده:عسگری

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

مبانی و کاربرد کامپیوتر

نویسنده:هدایتی آذری

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

معماری کامپیوتر

نویسنده:عسگری

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

معماری کامپیوتر

نویسنده:پور محقق

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

مهندسی نرم افزار ۱

نویسنده:پور امینی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

مهندسی نرم افزار ۲

نویسنده:دکتر فراهی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

نظریه زبان ها و ماشین

نویسنده:نورانی

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

هوش مصنوعی

نویسنده:پور محقق

لینک(به صورت zip) لینک به صورت (ppt)

نوشته شده توسط دکتر محمدرضا جعفریان / چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ / 10:1 | لینک ثابت | موضوع: دانلود کتاب ومقالات |